אוטובוסים

 
אוטובוס 56 מקומות אוטובוס 56 מקומות
אוטובוס כחול מפואראוטובוס כחול מפואר
אוטובוס לבן מפואר 56 מקומות אוטובוס לבן מפואר 56 מקומות
אוטובוס לבן מפואראוטובוס לבן מפואר
אוטובוס ליום כיףאוטובוס ליום כיף
אוטובוס לקבוצות אופניים אוטובוס לקבוצות אופניים
אוטובוס ממותג אוטובוס ממותג
אוטובוס ממותג אלקטרה מכביאוטובוס ממותג אלקטרה מכבי
אוטובוס מפואר אוטובוס מפואר
אוטובוס מפואר בירושליםאוטובוס מפואר בירושלים
אטובוס כחול מפואר 56 מקומות אטובוס כחול מפואר 56 מקומות
הסעה לכותל הסעה לכותל
הסעות במיניבוס 20 מקומותהסעות במיניבוס 20 מקומות
הסעות לכותל בירושלים הסעות לכותל בירושלים
הסעות לכותלהסעות לכותל
כיסאות במושב אוטובוסכיסאות במושב אוטובוס
מידיבוס שטחמידיבוס שטח
נסיעה לכותל באוטובוסנסיעה לכותל באוטובוס
נסיעה לכותלנסיעה לכותל
נסיעות לירושליםנסיעות לירושלים