הסעה נגישה

 
שירותי הסעים לבעלי מוגבלויות - רכב עם מעלון המציוד במכשור מתאים להתניידות של מוגבלי תנועה .